Jsme skupina nadšenců - badatelů zabývající se průzkumem a mapováním poválečných objektů polní obrany (OPO), budovaných v rámci přípravy obrany v letech 1952 - 1964, a dalších vojenských objektů či zařízení na území bývalého Československa budovaných po roce 1945.
více 

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Toto album obsahuje fotodokumentaci části nalezených a dochovaných prvních palebných objektů z počáteční fáze výstavby polní obrany z let 1952 až 1964, a to v jejich původní podobě, tedy z let 1952-1957 - bez přídavných modernizací z let 1958-1961, o kterých plánujeme vytvořit další dokumentační album.

Během druhé poloviny 40. let minulého století zvažovala armáda další využití stálého opevnění z let 1935 až 1938, a to především ve smyslu jeho dostavby. Snahy o dostavbu (ať už podle původních, či nových plánů) ukončil nedostatek financí, přesto potřeba pohraničního opevnění přetrvala a obzvláště po změně politické situace v 1948 se ještě zesílila.

V rámci politických změn, nízkého rozpočtu a pokroku na poli vojenství (vycházejícímu ze zkušeností proběhlé 2. světové války, zprostředkovaných zejména sovětskými vojenskými poradci), se definitivně odstoupilo od budování železobetonových objektů ve smyslu stálého opevnění, jako tomu bylo v letech 1935-1938.

Staré železobetonové objekty byly přesto do nové koncepce obrany zahrnuty a byly proto v určitých úsecích (Umíř-Bratislava; v prostoru MJ a BA včetně TO) reaktivovány a opraveny. Nutno však podotknout, že jejich význam v obranné linii již byl minimální a byla jim ponechána role posledního záchytného bodu. V místech, kde předválečné (lehké) objekty chyběly (nebyly zde postavené vůbec, či byly během okupace zničeny) je od roku 1952 započaly nahrazovat mnohem jednodušší, především však výrazně levnější objekty polní obrany (OPO; pouze však v prostoru Aš – Novohradské hory).
Ponejprve se jednalo o zákopy a je doplňující jednoduché typizované dřevozemní stavby různých kvalit, které byly budované dle sovětského vzoru. Třetí světová válka tak měla být na území bývalého Československa svedena v zákopech z první světové války budovaných pro zbraně a taktiku z druhé světové války..

Toto řešení se však ukázalo jako málo vhodné a to především díky netrvanlivým a málo odolným materiálům (dřevo..), ze kterých byly dřevozemní objekty zhotoveny. Ty podléhaly povětrnostním podmínkám a zákopy se často sesouvaly a dřevozemní objekty velmi rychle chátraly.

Pravděpodobně od druhé poloviny roku 1952 až do roku 1954 (nejintenzivněji v roce 1953) se proto objevují improvizované zesílené objekty u nichž snaha o zvýšení odolnosti polních objektů vyústila v nahrazení málo trvanlivého dřeva směsí kamení a betonu, či cementové malty. Dle archivních pramenů tento typ objektu armáda nazývala jako "zděný" či "kamenobetonový" palebný objekt (nebo srub), avšak díky autorské dvojici Dubánek-Lakosil (Utajená obrana železné opony) se mezi badateli vžilo označení "ŘOPOK".

Kamenobetonový palebný stub, „ŘOPOK“, je palebný jednostřílnový objekt (2 střílnový byl námi prozatím nalezen jenom jeden exemplář – nevíme tedy, zda se jednalo o typizovanou verzi, či atypizaci) určený k vedení boční, kosé či čelní palby. Pravděpodobně se objevuje ve dvou odolnostních variantách (normální a zesílený), což se v ovšem v terénu prozatím nepodařilo ověřit, jelikož objekt je celý v rámci maskování zapuštěný v terénu a prozrazuje jej pouze vykukující střílna a vchod (pokud nejsou zakryty).

Tvoří jej jedna místnosti o velikosti 2x2 metry a světlé výšce 2 metry, ve které bylo ponecháno dřevěné bednění. Podlahu objektu obyčejně tvoří hlína, štěrk či beton, strop pak u prvních zbudovaných objektů tvořila dřevěná kulatina, kterou patrně velice záhy nahradily betonové trámky (železniční pražce), neboť v terénu se zbytky dnes již propadlého a zetlelého stropu z kulatiny dochovaly pouze u objektů, jež armáda zrušila a vyřadila už v průběhu 50. let.

Vchod tohoto objektu pak bývá zpravidla situován do boční stěny dle umístění objektu v terénu (avšak byly nalezeny i výjimky s vchodem v týlové stěně), přičemž se počítalo s napojením na systém zákopů, či prostý okop vydřevený kulatinou. Dveře pak byly použity obyčejné svlakové. Střílna tvaru obdélníku je před objektem doplněna o dřevěnou, či zděnou (kamenobetonovou) nástavbu. Pro zvýšení odolnosti objektu bývá jeho čelní stěna a stěna se střílnou vyztužena kamennou rovnaninou.

Vybavení objektu bylo skromné, jednalo se pouze o pohotovostní ženijní nářadí a prostou dřevěnou lavici před střílnou jako podstavec pro těžký kulomet Gorjunov vz. 43 nebo těžký kulomet vz. 37 (pouze do roku 1954). Na rozdíl od předválečných objektů lehkého opevnění postrádal "řopok" jakékoli ochranné prostředky proti bojovým chemickým látkám i samotnou ventilaci a ani nebyl vybaven periskopem, tudíž pozorování mohlo být prováděno pouze skrze střílnu a během střelby by musely být dveře stále otevřené.

Výstavbu "řopoků" zajišťovaly určené vojenské útvary z vlastních zdrojů.

Více zde: http://www2.rozhlas.cz/bunkry/
Zdroj: Dubánek-Lakosil-Minařík: Utajená obrana železné opony. Praha: 2008.
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 1.3.2018
 • 159 zobrazení
 • 2
 • 00
V letech 1952 až 1964 byla na obranu před případným nečekaným vpádem vojsk NATO do tehdejší Č(S)SR podél západní hranice na čáře Aš-Nové Hrady pod přísným utajením budována opevněná obranná linie sestavená z objektů polní obrany (OPO).

Toto album přináší dokumentaci objektu popsané kdysi přísně utajované obranné linie, pohotovostního úkrytu s armádním označením KŽ-4 pro družstvo s ruční protitankovou zbraní, konkrétně s tarasnicí T-21 (později s 82mm bezzákluzovým kanonem vz. 59). Zdokumentovaný typ nese evidenční čísleo 2556, a byl vybudován v rámci opěrného bodu ve svahu severně od obce Hošťka na Tachovsku a pokrýval přístup od hraničního přechodu Rozvadov směrem do vnitrozemí.

Objekt je sestavený ze železobetonových KŽ rámů a jedná se o jeden z posledních vyprojektovaných typů objektů OPO, jejichž výstavba probíhala v letech 1962 až 1964, přičemž jich bylo vybudováno přibližně okolo 331 kusů. Vedle méně početných objektů typu KŽ-3 pro tankovou věž z tanku typu T-34/85 , kterých ovšem bylo v letech 1961 až 1964 zbudováno jen 30 (a 2 dva cvičné), měly objekty typu KŽ-4 nést hlavní tíhu protitankové obrany v rámci obrany z let 1952 až 1964.

Původně byl plánován ještě objekt KŽ-5 pro družstvo s bezzákluzovým kanonem vz. 59, který měl být navíc vybaven přístěnkem z KŽ rámů pro uschování zbraně, avšak k jeho realizaci nedošlo a projekt byl sloučen ve prospěch KŽ-4, přičemž tento úkryt byl používán buď pro družstvo s tarasnicí T-21 nebo bezzákluzovým kanonem vz. 59.

Více zde: http://www2.rozhlas.cz/bunkry/
Zdroj: Dubánek-Lakosil-Minařík: Utajená obrana železné opony. Praha: 2008.

Doplňkové zdroje:
Tarasnice T-21:
http://forum.valka.cz/topic/view/23036/CZK-Tarasnice-T21
82mm Bezzákluzový kanon vz. 59:
http://forum.valka.cz/topic/view/12584/CZK-vz-59-vz-59A-82mm-bezzakluzovy-kanon
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • únor 2018
 • 509 zobrazení
 • 1
 • 11
Na hranici s bývalým Západním Německem, ve velmi omezené míře i s Rakouskem, v prostoru Aš - Nové Hrady, byla v letech 1952 - 1964 vybudována síť obranných opěrných bodů. Ty by se v případě vážného vyostření studené války, po kterém by případně následoval vpád vojsk NATO, staly těžištěm obrany bývalého Československa v tzv. příhraničním střetnutí. Ve zmíněném období let 1952 - 1964 (dle aktuálních poznatků zřejmě i krátce poté) se na těchto opěrných bodech, v rámci prací pro zodolnění obrany, budovaly polní objekty různého určení, především palebné nebo pozorovací objekty a úkryty pro živou sílu.

Toto album předkládá dokumentaci konkrétního palebného objektu z železobetonových prefabrikátů typu KŽ-3 pro věž tanku T-34/85 s vojenským evidenčním číslem 2753, který byl vybudován v rámci výše zmíněné obranné linie poblíž Kdyně na Domažlicku, a který střežil silnici vedoucí z Všerubského průsmyku směrem do vnitrozemí.

Objekt byl vyvinut a vyzkoušen na konci 50. let minulého století jako výsledek snahy o zúročení velkého počtu věží z právě vyřazovaných tanků T-34/85 a jako alternativa k tankům zakopaných ve věžovém postavení, který měl ovšem poskytovat jistý stupeň ochrany před účinky jaderných zbraní, především tlakové vlně a záření, které snižoval 30x v samotné věži, nebo 500x v pohotovostním úkrytu, který byl součástí objektu.

Objekt je sestaven ze 45 (eventuálně 48) typizovaných železobetonových prefakbrikátů o celkové hmotnosti asi 14,5 tuny (bez zhruba 8 tunové věže ). Osazení tankové věže umožňovalo vedení kruhové obrany z hlavních zbraní věže, kanónu ráže 85 mm a spřaženého kulometu DTM ráže 7,62mm.

Objekty KŽ-3 byly budovány v letech 1961-1963 pouze v prostoru Cheb - Strážný a vybudovalo se celkem 32 kusů, z toho 2 cvičné ve vojenských výcvikových prostorech.

V době míru nebyl objekt osazen tankovou věží a místo pro věž bylo přikryto těžkým panelem (Žpa-6). Samotná tanková věž byla pak uložena u nejbližší osádky, do jejíž kompetence spadalo obsazení opěrného body s těmito objekty. K osazení tankové věže na objekt mělo dojít až v případě plné bojové aktivace v případě akutního nebezpečí vypuknutí války (tj. v tzv. době napětí).

Zdroj:
- Dubánek-Lakosil-Minařík: Utajená obrana železné opony. Praha: Mladá fronta, 2008.
- ŽEN-2-8 Palebný objekt s věží tanku T-34/85 KŽ-3 (návrh). Praha: MNO, 1965.

Více zde: http://www2.rozhlas.cz/bunkry/

Doplňkové zdroje:
- Střední tank T-34/85
http://forum.valka.cz/topic/view/33708/CZK-T-34-85
- Izolační přístroj IP-46 a IP-46M
http://www.csla.cz/vyzbroj/protichemickeprostredky/ip46.htm
- Cvičné KŽ-3 ve VVP Boletice:
http://www.vhu.cz/do-sbirek-vhu-zarazeny-palebne-objekty-a-sruby-z-boletic
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 28.2.2018
 • 439 zobrazení
 • 3
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Jsme skupina nadšenců - badatelů zabývající se průzkumem a mapováním poválečných objektů polní obrany (OPO), budovaných v rámci přípravy obrany v letech 1952 - 1964, a dalších vojenských objektů či zařízení na území bývalého Československa budovaných po roce 1945.

Aktivní od

28. února 2018

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama